Pentingnya Mengabarkan Injil kepada Anak-anak

oleh:  Pdt. Alipin S.Th., M. A.   Pendahuluan Kita tidak boleh melupakan pesan Tuhan Yesus yang sangat penting yaitu ”Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorangpun dari anak-anak ini hilang" (Matius 18:14).  Dari perkataan Yesus ini, dapat disimpulkan betapa pentingnya bagi gereja dan sekolah Kristen mengabarkan Injil kepada anak-anak.  Jangan sampai mereka terhilang.   Adakah gereja dan sekolah Kristen memandang anak-anak seperti Kristus memandang mereka? ...
More